Kako do sklapanja Studentskog ugovora?

Kako do sklapanja Studentskog ugovora?

Kako do sklapanja Studentskog ugovora?

Studenti koji nemaju drugog izbora nego istovremeno raditi i studirati, a i oni koji žele steći iskustvo ili jednostavno zaraditi, mogu preko Studentskog centra naći posao i sklopiti s poslodavcem Studentski ugovor. Međutim, pravo na to nemaju samo studenti, osim redovitih studenata i studentica upisanih u ISVU u Republici Hrvatskoj, pravo na učlanjenje u Studentski centar i sklapanje ugovora imaju i nezaposlene osobe koje su završile studij, ali najdulje 3 mjeseca od dana diplomiranja i učenici u postupku upisa na studij, ali najdulje 3 mjeseca od završetka srednje škole.Svi prvo imaju obavezu učlaniti se u Student servis što moraju obaviti osobno i ostvarivati sljedeće uvjete: studentima je potrebna studentska iskaznica (“iksica”), uvjerenje (potvrda) o statusu redovitog studenta, osobna iskaznica ili putovnica, dvije fotografije veličine 35x25 i osobni žiro račun (potvrda ili ugovor banke), a učenicima preslika državne mature, ispis “moji rezultati” na postani student, osobna iskaznica ili putovnica, dvije fotografije veličine 35x25 i osobni žiro račun (potvrda ili ugovor banke). Nakon što ispunite formular u centru, svoje članstvo obnavljate svake godine sa članskom iskaznicom Student servisa, potvrdi o statusu studenta i studentskom iskaznicom.Ugovor koji se sklapa s poslodavcem naziva se Ugovor o djelu redovitog studenta i posrednici studentu mogu izdati ugovor prije, tijekom i nakon obavljenog posla. On mora sadržavati najmanje: ime i prezime redovitog studenta, JMBG, broj članske uprave, puni naziv i sjedište poslodavca, rubrike za vrstu posla, broj radnih sati, cijenu i iznos zarade te za ovjeru i potpis poslodavca i potpis studenta.