Kako zaštiti patent u Hrvatskoj?

Kako zaštiti patent u Hrvatskoj?

Kako zaštiti patent u Hrvatskoj?

Prema Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo, patent je iskljućivo pravo priznato za izum koji nudi novo rješenje nekog tehničkog problema, ono osigurava vlasniku isključivo pravo na izradu, korištenje, prodaju izuma, a može dopustiti i drugim osobama uporabu davanjem licence ili ga može u potpunosti prenijeti na druge osobe. Postupak patentiranja, bez uljepšavanja situacije, je dugotrajan, složen, ali i finacijski težak postupak. Zbog velikog broja prijava većina patentnih prijava ni ne postane patent bez obzira na uložena sredtsva i vrijeme. Sve prethodne mjere i korake koje morate poduzeti prije prijava potražite na stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.Nakon što ste prošli sve moguće provjere prije prijava, svoj patent prijavljujete u Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. Patent će nakon odluke o priznanju Zavoda u Republici Hrvatskoj, morati potvrditi i Zavod Europskog patentnog ureda. Međutim, ako patent bude ostvaren, on će biti ostvaren na nacionalnoj razini i uvršten u Registar patenata Republike Hrvatske. Postupak zaštite patenata provodi se u dvije faze, ispitivanjem sadržaja do objave, a zatim ispitivanjem nakon objave. Nakon objave, podnositelj zahtjeva mora podnijeti jedan od propisanih zahtjeva za ispitivanje uvjeta kako bi prijava bila upotpunjena. Podnositelj može pratiti postupak priznavanja patenta i eventualno mijenjati neke elemente svojeg patenta. Patent na kraju naravno, može biti prihvaćen ili odbijen. Patent koji je prihvaćen, vrijedi 20 godina uz godišnje plaćanje naknada bez kojih dozvola može biti ukinuta i prije vremena.