Koja su najtraženija zanimanja u inozemstvu?

Koja su najtraženija zanimanja u inozemstvu?

Koja su najtraženija zanimanja u inozemstvu?

Ukoliko ste vi jedni od onih osoba koje su svoje karijere odlučili izgraditi van zemlje Hrvatske tada trebate znati koje države nude određene poslove i što najviše traže.Medicinske sestre i tehničari - Nizozemska, Austrija, Belgija, Italija, Bugarska, Finska, Irska, Litva, Slovenija, Slovačka, Njemačka, Rumunjska, Švedska, Velika Britanija, Mađarska, Estonija, Latvija i Norveška.Liječnici - Finska, Litva, Portugal, Slovenija, Švedska, Slovačka, Danska, Mađarska, Norveška i Estonija.Pedijatrija - Austrija.Psihijatrija - Finska, Norveška, Austrija i Švedska.Fizioterapija - Belgija, Finska i Nizozemska.Farmaceuti - Finska, Norveška, Slovenija i Švedska.Stomatologija - Finska i Norveška.Radiologija - Norveška.IT sektor - Belgija, Austrija, Danska, Bugarska, Slovenija, Švedska,Slovačka, Velika Britanija, Francuska, Estonija, Češka, Litva, Latvija, Irska, Nizozemska, Njemačka, Norveška, Poljska, Portugal i Rumunjska.Građevinski sektor - Nizozemska, Švedska, Slovačka i Velika Britanija.Građevinski inženjeri - Austrija, Belgija, Češka, Norveška, Irska, Njemačka, Švedska i Velika Britanija.Kemijski inženjeri - Mađarska i Norevška.Rudarstvo - Norveška i Velika Britanija.Inženjeri strojarstva - Španjolska, Francuska i Velika Britanija.Grijanje - Austrija.Ventilacija - Austrija.Električari - Austrija, Latvija, Poljska, Slovenija i Slovačka.Elektroinženjeri - Francuska, Norveška i Velika Britanija.Mehaničari - Mađarska.Vozači - Latvija.Kuhari - Velika Britanija.