Koja zanimanja traže u Austriji?

Koja zanimanja traže u Austriji?

Koja zanimanja traže u Austriji?

U Austriji će najlakše naći posao ljudi čije je zanimanje dosta traženo, oni koji su visoko kvalificirani za određeni posao te osobe koje su svoje obrazovanje završili u Austriji. Ovo su najtraženija zanimanja:Elektroinstalateri i monteri električnih instalacija, bravari, tokari, radnici za obradu metala, vodoinstalateri, monteri, zavarivači i rezači, stolari, tesari, pokrivači krovova, postavljači podova, lakireri, diplomirani medicinski njegovatelji, medicinske sestre, inženjeri i tehničari s visokom stručnom spremom za obradu podataka, radnici na poljoprivrednim strojevima, radnici na strojevima za obradu drveta, diplomirani inženjeri i tehničari za struju visokog napona.Trebate imati znanje Njemačkoj jezika barem A1 stupanj, a svaku svjedodžbu i dipomu morate prevesti na Njemački jezik i ovjeriti kod ovlaštenog sudskog tumača. Potrebno je imati boravište u državi kojoj želite raditi te određena primanja kako bi vam se mogla odbriti radna dozvola.