Poduzetnička funkcija i poduzetnički rizik

Poduzetnička funkcija i poduzetnički rizik

Poduzetnička funkcija i poduzetnički rizik

Započeti posao još je teže ako niste upućeni u osnove ekonomije i osnove poduzetništva. Što vam to treba da bi bili ili postali poduzetnik i koje faze mora proći vaša ideja kako bi se formirala u neki proizvod? A na kraju koje su to prepreke i rizici koje poduzetnik mora savladati i unaprijed spriječiti?Poduzetnička funkcija započinje formiranjem poduzetničke ideje koja nastaje uobličenjem ovih pet činitelja: novih proizvoda, novih materijala, novih metoda produkcije, novih tržišta i organizacijskim inovacijama. Svaka poduzetnička ideja bez jednog od ovih pet činitelja, ne može biti realizirana. Realizacijom poduzetničke ideje, ona se transformira u konkretnu faktorsku kombinaciju angažiranjem primarnih proizvodnih faktora (zemlja, rad i kapital) i izvedenih proizvodnih faktora ( obrazovanje, znanje, tehnologija, informacije, poduzetništvo i organizacija). Angažiranjem tih faktora stvoren je temelj za proizvodnju nakon koje slijedi prodaja na tržištu.Međutim, svaki poduzetnik se mora nositi i s činjenicom da postoji poduzetnički rizik, tj. neizvjesnost u vezi s odabranom tehnologijom i neizvjesnost u pogledu veličine potražnje. Odabrana tehnologija može biti rizična zato što znatno može utjecati na razinu troškova proizvodnje, a s druge strane može odrediti i kvalitetu budućeg proizvoda. Na kraju, kako bi prodaji imao uspjeh, kupac pri realiziranju ideje promatra i tržište, predviđa kupčeve preference i elastičnost potražnje. Nema proizvoda bez tržišta.