Što je management ili upravljanje?

Što je management ili upravljanje?

Što je management ili upravljanje?

Management je složena funkcija upravljanja već uobličenog kapitala kojem je dana namjena realizacijom same te poduzetničke ideje. Manager je osoba koja će osigurati što efikasnije funkcioniranje poduzeća donoseći odluke na temelju poznavanja tehnoloških postupaka, komuniciranja sa zaposlenicima, sposobnosti uočavanja problema i sposobnosti nalaženja rješenja za te probleme. Pet su funkcija koje manager obnaša kako bi realizirao poduzetničku ideju: funkcija planiranja, funkcija kadrovskog ekipiranja, funkcija organiziranja, funkcija vođenja i funkcija kontroliranja.Proces planiranja započinje izradom procjene stanja poduzeća, a mjeri se u veličini iskorištenosti kapaciteta, konkurentnosti s ostalim poduzećima, u stanju ljudskog kapitala (obrazovanje, sposobnost zaposlenika), u raspoloživoj tehnologiji i u raspoloživosti kapitala. U planiranju se naravno moraju definirati i ciljevi poduzeća. Funkciju kadrovskog ekipiranje se može definirati kao popunjavanje radnih mjesta zaposlenicima s određenom stručnom spremom. Kvaliteta radnika ključna je za uspjeh poduzeća. U organizaciji manager pokušava organizirati što bolje okruženje za realiziranje ideje. U poduzetničkom svijetu postoje četiri vrste organizacija (organizacija prema funkcijama pojedinih elemenata, divizijski tip organizacije, matrični tip organizacije i mrežni tip organizacije) koje ovdje nećemo opisivati. Sljedeća funkcija, vođenje, vrlo je jasna funkcija donošenja odluka, izvršavanja odluka, a sve to vodi snažna liderska ličnost. Na kraju, manager obnaša i funkciju kontroliranja financija, kvalitete i kvantitete proizvoda. Nijedna od tih funkcija ne smije biti zanemarena.