Što je Ugovor o djelu?

Što je Ugovor o djelu?

Što je Ugovor o djelu?

O Ugovoru o radu vjerojatno su dosta čuli i iskusili ste potpisivanja, pa i njegove prednosti i nedostatke. Međutim, osim Ugovorim o radu, posao se može sklopiti i Ugovorom o djelu. Kako samo ime kaže, ovdje se radi i o ugovoru koji zaposlenika obvezuje samo na obavljanje jednog posla, tj. jednog dijela posla. Međutim, mnogi poslodavci ovaj ugovor zloupotrebljavaju i preko njega zapošljavaju kada ne žele nekoga zaposliti na puno radno vrijeme. To postane veliki problem kada na vrata dođe radna inspekcija.Radno pravo za Ugovor o djelu (NN, 35/05 i 41/08) propisuje da izvođač za naručitelja obavlja određeni dio posla, i to samostalno neovisno, u svom radnom vremenu, prema svojoj organizaciji što znači da ga može povjeriti i trećim osobama i obavlja ga u prostoru koji on želi. Po završetku posla, naručitelj i izvršitelj više nemaju međuovisnih obveza. Najčešći poslovi koji se sklapaju Ugovorom o djelu su izrade ili popravci nekih stvari i slične fizičke radnje, a mogu biti i neke umne radnje, savjetovanja i slično. Zaključno, Ugovorom o djelu sklapa se jednokratan posao u kojem nema subordinacije poslodavca i zaposlenika i kada taj rad, tj. djelo završi, završava i građanski odnos te dvije osobe.