Atos IT solutions and services d.o.o.

Atos IT solutions and services d.o.o.

Atos IT solutions and services d.o.o.

Više informacija:

Atos SE (Societas europea) je međunarodna kompanija za IT usluge s godišnjim prihodom za 2012. godinu od 8.8 milijardi eura i 77 000 zaposlenih u 47 država. Isporučuje usluge savjetovanja, integracije sustava i upravljane usluge. Sa širokom tehnološkom stručnošću i industrijskim znanjem, s korisnicima rade unutar sljedećih tržišnih područja: proizvodni sektor, trgovina, uslužni sector, javni sektor, zdravstvo i promet, financijske usluge, telekom, mediji i tehnologija energetika i komunalne usluge. Atos je fokusiran na poslovnu tehnologiju koja pokreće napredak i pomaže organizacijama stvoriti tvrtke budućnosti. Djeluje pod brandovima Atos, Atos Consulting & Technology Services, Atos Worldline i Atos Worldgrid.Svjetski je IT partner Olimpijskih i Paraolimpijskih igara, a kotira na burzi Eurolist u Parizu.