Genera d.d.

Genera d.d.

Genera d.d.

Više informacija:

Raznovrstan paleta Genera Grupe uključuje humane lijekove, veterinarsko-medicinske proizvode, vitaminsko-mineralne dodatke prehrani, dezinficijense za humanu i veterinarsku upotrebu te proizvode za zaštitu bilja.