Hyperactive d.o.o.

Hyperactive d.o.o.

Hyperactive d.o.o.

  • ADRESA: 10000 3 Gundulićeva ulica
  • GRAD: Nepoznato
  • OIB: 84080122816
  • KATEGORIJA: Informatika
  • KONTAKT: 015508302
  • EMAIL: jobs@thehyperactive.com
  • MB: 080810840
Više informacija:

Njihova misija je stvaranje najboljih digitalnih proizvoda na svijetu. Bave se izradom aplikacija, digitalnih iskustava za web i mobilne uređaje te dizajnom sučelja.