Hypo-Aple-Adria-Bank d.d.

Hypo-Aple-Adria-Bank d.d.

Hypo-Aple-Adria-Bank d.d.

Više informacija:

Hypo Alpe Adria (HAA) je međunarodna bankarska i financijska grupacija s tradicijom financijskog poslovanja od gotovo 120 godina koja obuhvaća mrežu banaka na sedam ključnih tržišta regije Alpe-Jadran te trenutačno broji oko 6.000 zaposlenika koji opslužuju oko 1,2 milijuna klijenata iz sektora građanstva, malog i srednjeg poduzetništva te javnog sektora. Središte HAA nalazi se u Klagenfurtu u Austriji, a na hrvatsko tržište proširila se 1994. godine, te je danas jedna od pet najvećih banaka u Hrvatskoj. Nudi financijske proizvode i usluge pravnim osobama, javnim institucijama i građanima. Mreža Hypo banke danas obuhvaća 74 poslovnice te više od 270 bankomata diljem Hrvatske, a financijske usluge pruža više od 400.000 klijenata.